BAST

Získali jsme certifikát pro lepení v oblasti kolejových vozidel

Získali jsme certifikát pro lepení v oblasti kolejových vozidel
Firma Bast úspěšně absolvovala cerfitikaci pro lepení v oblasti kolejových vozidel podle DIN 6701 Tř.A2.
Certifikát pro lepení - Bast